Preguntes freqüents

Aquí podeu consultar les preguntes freqüents del canal de denúncies anònimes de FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2).

01-Què és el Canal de Denúncies de FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2)?

És un mitjà de comunicació que la FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2) posa a la disposició de tots aquells col·lectius definits amb accés a aquest Canal. A través d'aquest mitjà es poden enviar comunicacions que s'han relacionat en una sèrie de categories que ajuden a tipificar les comunicacions per àmbit, facilitant d'aquesta manera la seva gestió i l'emplenament dels formularis d'obtenció de dades.

02-Quina tipologia de delictes puc denunciar?

D'acord amb el que es disposa en el punt 1.2 de la Política del Sistema Intern d'Informació del Canal de Denúncies

a) Les conductes constitutives de delicte o d'infracció administrativa greu o molt greu com, per exemple, un delicte d'estafa, el pagament d'una comissió indeguda, l'impagament d'un impost o concertar preus en un concurs públic;

b) Qualsevol acció o omissió del dret de la Unió Europea sempre que:

i. Es tracti de matèria relativa a contractació pública; serveis, productes i mercats financers i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; seguretat dels productes i conformitat; seguretat del transport; protecció del medi ambient; protecció davant les radiacions i seguretat nuclear; seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals; salut pública; protecció dels consumidors; protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació.

ii . Afecti els interessos financers de la Unió Europea o iii . Incideixi en el mercat interior com, per exemple, infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats. No seran considerades incidències a ser reportades a través del Canal de Denúncies tots aquells fets no inclosos en aquest apartat, com poden ser les qüestions estretament vinculades a polítiques de Recursos Humans o personals (Ex. Vacances, remuneracions, relació entre treballadors, conflictes interpersonals etc), recomanacions o suggeriments no vinculats amb assumptes de compliment normatiu o amb la prestació de serveis de l'entitat.

03-Si hi ha una urgència haig d'utilitzar aquest canal?

No, aquest canal no està pensat per gestionar urgències o emergències. Contacti amb les autoritats o serveis d'emergència en aquest cas.

04-Qui gestiona les denúncies?

La persona designada com a responsable del canal de denúncies i en cas de conflicte, el seu substitut.

05-Qui gestiona el canal de denúncies?

El Canal és gestionat per especialistes de Compliment Normatiu de les societats de FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2) amb accés al Canal, amb la col•laboració, si és necessari, d'experts externs.

06-Puc denunciar una situació laboral si no pertanyo a l'empresa?

Sí. El canal està obert perquè diferents actors de l'ecosistema empresarial puguin ajudar a detectar activitats no lícites. En qualsevol cas, si es tracten de reclamacions sobre el servei ofert, existeixen altres canals habilitats per a presentar aquestes queixes.

07-Quan rebré resposta sobre la meva denúncia o consulta? Quin és el termini de resolució?

Es comunicarà l'acceptació de la denúncia/consulta en un termini màxim de 7 dies. El termini de resolució de les consultes serà d'un màxim de 90 dies, tret que la complexitat del cas requereixi d'un termini major de forma justificada.

08-Què succeeix si, posteriorment, es comprova que el contingut d'una denúncia és fals?

L'important és actuar de bona fe i que hi hagi motius per a creure que els fets notificats són verídics. FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2) no espera que l’alertador investigui els fets. El Comitè d'Ètica és qui ha d'assumir aquesta funció. Si la recerca conclogués que no s'ha produït cap infracció, i es conclogués que el notificant ha actuat de bona fe, aquest no ha de témer cap mena de represàlia.

09-Per què haig de denunciar el que sé?

La integritat, la responsabilitat i la transparència són valors fonamentals per a FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2) . Com a empleats de FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2) , tenim l'obligació de conèixer i comprendre el nostre Codi Ètic. També tenim la responsabilitat d'informar sobre qualsevol possible incompliment del nostre Codi Ètic o d'altres normatives.

10-He perdut la clau d'accés per a consultar l'estat de la denúncia Què puc fer?

Lamentablement, i per motius de seguretat, només l’alertador coneix el seu codi d'accés i la seva clau. Si perd qualsevol d'ells, no podrà fer un seguiment de la comunicació, això no vol dir que la comunicació no segueixi el seu curs, simplement que no podrà veure com avança, ni aportar més informació si l'empresa ho requereix.

11-Està garantit l'anonimat en la denúncia?

En el procés de denúncia vostè podrà decidir si informa de les seves dades personals o no. Si decideix no fer-ho, haurà d'establir el seu propi seguiment mitjançant el canal de denúncies per a veure els avanços i la resolució. El canal li oferirà un usuari i clau per a accedir a l'avanç de la denúncia. El canal és independent de l'empresa i no registra informació de la IP des d'on es connecta.

12-Com puc augmentar l'anonimat en denunciar?

Alguns consells per a aconseguir el màxim anonimat, a més d'informar que la denúncia és anònima són:

  • Asseguri's que en la descripció de la comunicació no inclou informació amb la qual sigui fàcil identificar-li. El mateix aplica als documents que annexi com a possibles proves.
  • No denunciï des d'un ordinador connectat a la xarxa de l'empresa, inclòs un mòbil connectat a la wifi corporativa. Report2box no registra informació, però abans d'arribar als nostres sistemes ha de passar pels propis sistemes de control com proxy’s o firewalls i pot haver-hi configuracions que permetin saber a quins serveis es connecta.
  • Pot utilitzar el navegador de codi obert TOR, que anonimitza l'adreça IP.

13-Hi ha algun codi en el qual revisar les conductes que són denunciables?

Sí. Pot revisar la Política del Sistema Intern d'Informació del Canal de Denúncies des d'aquí.

14-Com es tracten les dades de caràcter personal?

D'acord amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades vigent, les societats que conformen FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2) amb accés al Canal són responsables del tractament, gestió i emmagatzematge de les dades personals de totes les persones involucrades en les consultes i denúncies. Tant aquestes com els experts externs contractats compleixen amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.La plataforma està dissenyada per a aplicar la normativa vigent en protecció de dades personals, en concret l'article 24, de canals de denúncia.

15-On està la plataforma que gestiona el canal?

El canal de denúncies funciona sobre una plataforma externa. Aquesta empresa rep les denúncies i les envia automàticament a l'empresa per a la seva avaluació. Els servidors estan en CPD’s en territori europeu. Les seves dades estan encriptades per a evitar al màxim els riscos d'intrusió.